Thống kê 2009 - Thanh tra
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 330

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở:

14.530

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

3.050

 

- Cảnh cáo:

188

 

- Đình chỉ kinh doanh:

143

 

- Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

 

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (đồng):

11.689.760.000