Vụ Gia đình
09/05/2017 | 15:02 PM

Vụ Gia đình là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Gia đình quy định tại Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439232   Máy lẻ: 131,237,240,267
Fax:  (024)-3.9447111     
Email: vugiadinh@gmail.com

Vụ trưởng:  Trần Tuyết Ánh
Điện thoại: (024)–39447112   
Email: trantuyetanhgiadinh@gmail.com