Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
07/04/2017 | 10:27 AM

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học và đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật và văn hóa du lịch.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) có con dấu, tài khoản riêng thoe quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam quy định tại Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL  ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: 32 Hào Nam,  phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8569162
Fax: (024)-3.8516415                     
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Viện trưởng:  Bùi Hoài Sơn
Điện thoại: (024)-3.5116398
Email: sonmqq@yahoo.com

Phó Viện trưởng:  Lương Hồng Quang
Điện thoại: (024)-3.5112925
Email: lhqvicas@gmail.com

Phó Viện trưởng:  Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại: (024)-3.5116398
Email: hiengnuyenb@gmail.com

Cơ sở dữ liệu ngành