Tổng cục Du lịch
18/04/2017 | 15:30 PM

Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Du lịch quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014

Địa chỉ:  Số 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024).3.9423760  
Fax: (024)-3.9424115

Website: http://www.vietnamtourism.gov.vn/

Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: (024)-3.9421063                 
Email: tuanvnat@yahoo.com

Phó Tổng cục trưởng: Ngô Hoài Chung
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: ngohoaichung61@gmail.com

Phó Tổng cục trưởng:  Hà Văn Siêu
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: havansieu@vietnamtourism.gov.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: ntthuongvnat@gmail.com

Văn phòng:
Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Hoa Quân
Điện thoại: 
Email: hoanghoaquan@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Duy Hưng
Điện thoại: (024)-39423760        Máy nội bộ: 103
Email: hungevent@hotmail.com

Phó Chánh Văn phòng:  Trần Trí Dũng
Điện thoại: (024)-39423760        Máy nội bộ: 105
Email: tridung@vietnamtourism.gov.vn

Vụ Lữ hành:
Vụ trưởng:  Nguyễn Quý Phương
Điện thoại: 
Email: phuong@vietnamtourism.gov.vn
Phó Vụ trưởng:  Phùng Trọng Hanh
Điện thoại: 
Email: hanhphungvnat@gmail.com                                                                          

Phó Vụ trưởng: Phạm Lê Thảo
Điện thoại: 
Email: lethaoplt@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Đạo Dũng
Điện thoại: 
Email: ndaodung@vietnamtourism.gov.vn

Vụ Khách sạn:
Phó Vụ trưởng phụ trách:  Vũ Văn Thanh
Điện thoại: (024)-9423760            Máy nội bộ: 130
Email: thanhvuvan@yahoo.com

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại: (024)-39423760           Máy nội bộ: 131
Email: binhvnat@yahoo.com

Phó Vụ trưởng:  Lưu Thị Hương Hoài
Điện thoại: (024)-39423760           
Email: huonghoaivnat@yahoo.com

Vụ Thị trường Du lịch:
Vụ trưởng: Đinh Ngọc Đức
Điện thoại: (024)-3.9423760       Máy nội bộ: 172
Email: dinhngocduc@vietnamtourism.gov.vn

Phó Vụ trưởng:  Vũ Nam
Điện thoại: (024)-39423760           Máy nội bộ: 175
Email: vunamvnat@gmail.com

Vụ Kế hoạch, Tài chính
Vụ trưởng:  Đỗ Minh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.9423760       Máy nội bộ: 150
Email:tuantcdl@gmail.com                                                                                       

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: (024)-3.9423760       Máy nội bộ: 153
Email: hientcdl178@gmail.com

Phó Vụ trưởng:  Đỗ Cẩm Thơ
Điện thoại: (024)-3.9423760       
Email: docamtho73@yhaoo.com

Vụ Hợp tác quốc tế:
Phó Vụ trưởng phụ trách:  Trần Phú Cường
Điện thoại: (024)-3.9423760      Máy nội bộ: 121
Email: cuongvnat@yahoo.com

Phó Vụ trưởng:  Lê Tuấn Anh
Điện thoại: (024)-3.9423760      
Email: anhtle77@gmail.com

Phó Vụ trưởng, GĐ dự án EU:  Vũ Quốc Trí
Điện thoại: (024)-3.9423760      Máy nội bộ: 115
Email: tri@esrt.vn

Vụ Tổ chức cán bộ:
Vụ trưởng:  Lê Tuấn Anh
Điện thoại: (024)-3.8223061
Email: letuananh@vietnamtourism.gov.vn                                                                

Phó Vụ trưởng:  Trần Quang Hảo
Điện thoại: (024)-3.8223061
Email: quanghao64@gmail.com

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Đình Sơn
Điện thoại: (024)-3.8223061
Email: dinhson@vietnamtourism.gov.vn

 

Cơ sở dữ liệu ngành