Cục Nghệ thuật biểu diễn
25/04/2017 | 14:10 PM

Cục Nghệ thuật biểu diễn là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và lĩnh vực văn học; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn và văn học trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Nghệ thuật biểu diễn có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Nghệ thuật biểu diễn quy định tại Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Địa chỉ:  32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8455348
Fax: (024)-3.8231222
Email: cucntbd-vhttdl@chinhphu.vn

Website: cucnghethuatbieudien.gov.vn

Quyền Cục trưởng:  Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại: (024)-3.8456098
Email: vinhdaita919@yahoo.com

Phó Cục trưởng:  Lê Minh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.7478684           
Email: leminhtuanqlbd@gmail.com

Phó Cục trưởng:  Trần Hướng Dương
Điện thoại:       
Email: