Cục Điện ảnh
09/05/2017 | 14:37 PM

Cục Điện ảnh là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Điện ảnh có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh quy định tại Quyết định số 4035/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2013.

Địa chỉ: Số 147 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.845.2402
Fax: (024)-3.823.4997
Email: cucdienanh-vhttdl@chinhphu.vn

Website: cucdienanh.vn

Cục trưởng: Ngô Phương Lan
Điện thoại: (024)-3.847.3335
Email: ngophuonglan-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Cục trưởng: Phan Đình Thanh
Điện thoại: (024)-38436100
Email: phandinhthanh-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Cục trưởng:  Đỗ Duy Anh
Điện thoại: (024)-38473335
Email:  doduyanh-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Cục trưởng:  Lý Phương Dung
Điện thoại: 
Email:  

 

Cơ sở dữ liệu ngành