Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam
08/04/2017 | 13:30 PM

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (tổ chức tương đương Tổng cục) có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng; là đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp I), được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định tại Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 07 năm 2014.

Địa chỉ: số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9741110
Fax: (024)-3.9741111
Email: langvanhoadantoc@yahoo.com

Website: http://vinaculto.vn/

Quyền Trưởng ban: Lê Quang Anh
Điện thoại: (024)-3.9741110          Máy lẻ: 120

Phó Trưởng ban: Nguyễn Đình Lợi
Điện thoại:  (024)-3.9741110         Máy lẻ: 468
Email: dinhloivn98@yahoo.com

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Quyến
Điện thoại: (024)-3.9741110          Máy lẻ: 368

 

Cơ sở dữ liệu ngành