Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Ngày đăng 30/04/2017 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1498
Liên đoàn Xiếc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Circus Federation) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật xiếc,...

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:50 AM  | Lượt xem: 2866
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Music Song and Dance Theatre) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu...

Nhà hát Cải lương Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:47 AM  | Lượt xem: 1056
Nhà hát Cải lương Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Cai luong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết...

Nhà hát Chèo Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:40 AM  | Lượt xem: 797
Nhà hát Chèo Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Cheo Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo; bảo tồn...

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:39 AM  | Lượt xem: 1078
Nhà hát Tuồng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Tuong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết mục và biểu...

Nhà hát Múa Rối Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:38 AM  | Lượt xem: 2100
Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật múa rối (rối cạn và rối nước); sưu tầm, bảo tồn và phát...

Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:30 AM  | Lượt xem: 1586
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Symphony Orchestra) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn...

Nhà hát Kịch Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:28 AM  | Lượt xem: 1063
Nhà hát Kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch...

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:26 AM  | Lượt xem: 718
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, tạp kỹ đương đại mang đậm đà...

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam

Ngày đăng 21/04/2017 | 11:26 AM  | Lượt xem: 1799
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Opera & Ballet) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng...
Hiển thị 1 - 10 trong 12 kết quả.