Bảo tàng Hồ Chí Minh

24/04/2017 | 10:00 AM
Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức...

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

24/04/2017 | 09:50 AM
Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học; quản lý, bảo quản, trưng bày,...

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

24/04/2017 | 09:30 AM
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật, các tác...

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

24/04/2017 | 08:49 AM
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập, hiện vật có giá trị tiêu...

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

24/04/2017 | 07:00 AM
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản và phát huy giá trị các di tích, tài liệu,...