chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Tham gia Ban chỉ đạo, Ban xây dựng hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống người Chăm

14/08/2018 | 20:41 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Công văn số 3505/BVHTTDL – DSVH gửi UBND tỉnh Ninh Thuận về...

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Thư viện

09/08/2018 | 04:20 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2786/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án...

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/08/2018 | 10:34 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

09/08/2018 | 09:09 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2966/BVHTTDL-TCCB về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc...

Bộ VHTTDL yêu cầu kiểm tra rà soát kinh doanh hoạt động thể thao

08/08/2018 | 03:04 PM
Ngày 7/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch về việc kiểm tra, rà soát...

Bộ VHTTDL thống nhất lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, Hà Nội

07/08/2018 | 03:40 PM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3326/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di...

Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mù Cang Chải

07/08/2018 | 03:38 PM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3309/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận Dự án Khu du lịch...

Thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

03/08/2018 | 06:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày...

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

02/08/2018 | 04:13 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức...

Bộ VHTTDL thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Nguyễn Thái Học

26/07/2018 | 10:39 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3161/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu...