Văn hóa Văn hóa

Quảng Ngãi: Truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hrê
07/12/2018 | 08:05 AM

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 7373/UBND-KGVX về việc thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Sự với cây đàn B'rooc của dân tộc H'rê. Ảnh: langvietonline.vn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hrê. Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh.

Là một trong những dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, người H'rê có nền văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo. Văn hóa truyền thống của dân tộc H'rê vừa mang bản sắc riêng, nhưng cũng chứa đựng nhiều nét đặc trưng, giá trị của văn hóa của các dân tộc ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.

Tuy nhiên, hiện nay các hình thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội, nhạc cụ truyền thống của dân tộc H'rê đang bị mai một dần. Trong đó, số nghệ nhân người H'rê biết trình diễn và am hiểu sâu sắc về chế tác và sử dụng nhạc cụ cũng thưa vắng…

Việc tổ chức lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hrê không chỉ nhằm giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của người H'rê mà còn góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lan Anh (t/h)