Văn hóa Văn hóa

Nghệ An: Phục dựng văn hóa và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu
07/12/2018 | 16:00 PM

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Chuẩn bị các lễ vật trong Tết mừng tiếng sấm. Nguồn: congthuong.vn

Theo đó, các nội dung triển khai bao gồm: Phục dựng nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm (gồm phần lễ và phần hội; phần lễ có Lễ gióng chiêng thỉnh thần sấm tại nhà ông thầy mo, Lễ đón tiếng sấm trong các gia đình người Ơ Đu, Lễ hành hương tụ về đền thờ thần sấm của người Ơ Đu, Lễ đón thần sấm tại điện thờ, Lễ tạ ơn thần sấm; phần hội tổ chức các trò chơi: bắn nỏ, ném còn, đi cà kheo, khắc luống, nhảy sạp, múa lăm vông, trình diễn chế tác sản phẩm ẩm thực của người Ơ Đu). Phục dựng sinh hoạt văn hóa dân gian của người Ơ Đu (truyền dạy nhạc cụ, truyền dạy hát và truyền dạy thực hành biểu diễn). Phục dựng trang phục truyền thống của người Ơ Đu (đặt mua trang phục truyền thống của người Ơ Đu).

Việc triển khai thực hiện phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu nhằm giữ gìn, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ dân gian truyền thống của người Ơ Đu. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của người Ơ Đu. Qua đó từng bước bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Ơ Đu trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Thủy