Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4372 /KH-BVHTTDL Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/10/2017
3793/QĐ-BVHTTDL V/v Phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu “Hạnh phúc gia đình người khuyết tật” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/10/2017
3778/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2017
3777/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2017
3776/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2017
3739/QĐ-BVHTTDL V/v Trao giải thưởng “Festival Mỹ thuật trẻ 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3770/QĐ-BVHTTDL V/v Thành lập Ban Tổ chức Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Cao Bằng, năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3773/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3767/QĐ-BVHTTDL V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3766/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3759/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Những ngày Phim Việt Nam tại Nga Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
3744/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức và đón các đoàn quốc tế tham dự “Liên hoan Múa rối ASEAN tại Việt Nam” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
4287/BVHTTDL-HĐTTCC V/v Thông báo kết quả thi tuyển công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2017
103/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Chính phủ 06/10/2017
4237/KH-B VHTTDL Tập huấn, tuyên truyền thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2017
3725/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2017
4238/KH-B VHTTDL Sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2017
3722/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2017
3716/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức “Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2017
4226/BVHTTDL-HTQT V/v Phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Quảng Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2017