Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3971/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2017
4013/QĐ-BVHTTDL V/v Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2017
4012/QĐ-BVHTTDL V/v Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2017
3980/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3986/QĐ-BVHTTDL V/v Đón đoàn nghệ sỹ Nga vào biểu diễn tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3985/QĐ-BVHTTDL V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình “Hòa nhạc Hạnh phúc - Acecook Việt Nam” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3988/QĐ-BVHTTDL V/v Đón đoàn nghệ sỹ Campuchia vào biểu diễn tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3984/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3979/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3954/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2017
3955/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức cho đội Tuyên truyền văn hóa đi biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2017
4483/BVHTTDL-DSVH V/v Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2017
3883/QĐ-BVHTTDL V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình “Hòa nhạc đặc biệt” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/10/2017
4459/TB-BVHTTDL Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/10/2017
3882/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nghệ sỹ nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/10/2017
3860/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/10/2017
3856/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/10/2017
3850/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/10/2017
3829/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/10/2017
3820/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/10/2017