Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4293/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh nhân Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4295/QĐ-BVHTTDL V/v Đón biên đạo diễn viên múa người Bỉ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4294/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4289/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Chương trình Gameshow "Bản quyền và sáng tạo" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4283/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/11/2017
4206/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/11/2017
4195/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4199/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4188/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4187/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4186/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4179/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/11/2017
4156/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4155/QĐ-BVHTTDL V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4154/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4129/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/11/2017
4119/QĐ-BVHTTDL V/v Thành lập Ban Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/11/2017
4083/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/10/2017
4041/QĐ-BVHTTDL Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/10/2017
4016/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2017