Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5088/QĐ-BVHTTDL V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/12/2017
06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/12/2017
5146/BVHTTDL-HĐTTCC V/v Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2017
4606/QĐ-BVHTTDL V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/11/2017
4558/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/11/2017
4401/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức sưu tầm, biên tập nội dung tuyên truyên trên Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4387/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Iịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017-2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4383/QĐ-BVHTTDL V/v Phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
5017/BVHTTDL-VHDT V/v Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4378/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nhóm nhạc Jazz Mezcal Jazz Unit, Pháp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/11/2017
4364/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/11/2017
4359/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2017
4357/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2017
4353/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2017
4338/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Dự án Mạng lưới quốc tế các nhà cải cách thư viện mới nổi - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/11/2017
4339/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/11/2017
4342/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/11/2017
4947/BVHTTDL-VHDT V/v Phối hợp tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Nam, năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/11/2017
4956/BVHTTDL-VP V/v Đề xuất các sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/11/2017
4302/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nhạc trưởng Ba Lan và nghệ sĩ piano Nhật Bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2017