Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2018
11/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân sư Rồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2018
07/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2018
06/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2018
125/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 Thủ tướng Chính phủ 25/01/2018
04/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards và Snooker Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/01/2018
05/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/01/2018
03/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/01/2018
38/VP-TH V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/01/2018
60/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Nội dung phong trào thi đua năm 2018 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2018
168/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Chính phủ 31/12/2017
138/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017 Chính phủ 31/12/2017
5421/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
10/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
09/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
5369/QĐ-BVHTTDL V/v Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
5409/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
5635/BVHTTDL-VHCS V/v Tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
48/CT-TTg V/v Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017
5522/BVHTTDL-VP V/v Tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/12/2017