Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1401/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1400/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
17/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ tướng Chính phủ 30/03/2018
1064/QĐ-BVHTTDL Công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/03/2018
1063/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/03/2018
981/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động của BVHTTDL thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa II về công tác dân số trong tình hình mới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/03/2018
19/2018/TT-BVHTTDL Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/03/2018
928/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt nội dung "Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/03/2018
916/BVHTTDL-TĐKT Danh sách hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/03/2018
729/TB-BVHTTDL Giới thiệu chức danh và chữ ký Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/03/2018
02/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2018
623/KH-BVHTTDL Phân công nhiệm vụ về công tác quản lý hoạt động lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/02/2018
93/VHCS-QLHĐLH V/v Công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2018
91/VHCS-QLHĐLH V/v Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2018
90/VHCS-QLHĐLH V/v Tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2018
13/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/02/2018
12/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/02/2018
531/BVHTTDL-TCTDTT V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2018
08/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2018
09/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2018