Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
41/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả
Quốc hội 15/05/2008
40/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Quốc hội 12/05/2008
36/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh Quốc hội 24/04/2008
32/2008/CT-BVHTTDL Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch Quốc hội 08/04/2008
31/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo Quốc hội 04/04/2008
29/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội 31/03/2008
28/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hoá dân tộc
Quốc hội 31/03/2008
27/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
Quốc hội 31/03/2008
13/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Quốc hội 10/03/2008
12/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao Quốc hội 10/03/2008
11/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây Quốc hội 26/02/2008
10/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia: di tích khảo cổ gò tháp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Quốc hội 26/02/2008
08/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình, miếu Phượng An, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Quốc hội 27/08/2007
07/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Lôi Sơn, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Quốc hội 27/08/2007
06/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử: Nhà thờ Tiền Hiền Làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, phường An Hải Tây. quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Quốc hội 27/08/2007
05/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuât: Đình Thạc Gián, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Quốc hội 27/08/2007
04/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử: Các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Lơng lãnh đạo (địa điểm Đôn Buméra và Bon Bu Nor), xã Đắktih và xã Đăks So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông Quốc hội 27/08/2007
03/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử: Địa điểm nhà máy tin tền tại Đồn điền Chi nê (1946 -1947), xã Cổ Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Quốc hội 27/08/2007
02/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Hội quán Phúc Kiến, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Quốc hội 27/08/2007
01/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Hội quán Quảng Đông, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Quốc hội 27/08/2007