Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2323/BVHTTDL-VP V/v Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2018
1414/CT-TTG V/v Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại Thủ tướng Chính phủ 25/05/2018
2151/BVHTTDL-TCDL V/v Xử lý nghiêm việc cung cấp dịch vụ du lịch kém chất lượng cho du khách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2018
209/TB-CBQL Mở lớp bồi dưỡng tiếng anh A2, B1 –Khung 6 bậc châu Âu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2018
201/TB-CBQL Phối hợp tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2018
21/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ tướng Chính phủ 07/05/2018
1720/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/04/2018
1396/QĐ-BVHTTDL V/v Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/04/2018
1333/QĐ-BVHTTDL V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2018
1521/BVHTTDL-KHTC V/v Triển khai các hoạt động của BCĐTW cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/04/2018
1408/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1407/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1406/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1405/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1404/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1403/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1402/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1401/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
1400/BVHTTDL-VP V/v Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2018
17/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ tướng Chính phủ 30/03/2018