Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3432/QĐ-BVHTTDL Ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/09/2017
3415/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/09/2017
3414/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/09/2017
3804/BVHTTDL-VP V/v Tổ chức đón tiếp Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch nước CHDCND Lào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/09/2017
3399/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2017
3801/BVHTTDL-VHDT V/v Đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2017
3377/QĐ-BVHTTDL V/v Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/09/2017
3375/QĐ-BVHTTDL V/v Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/09/2017
3376/QĐ-BVHTTDL V/v Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/09/2017
3354/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/09/2017
3353/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/09/2017
3345/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/09/2017
3673/TB-BVHTTDL Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon Tum Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/08/2017
3306/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức “Đêm nhạc cổ điển TOYOTA 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2017
50-KL/ĐU Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ĐẢNG UỶ BỘ VHTTDL 28/08/2017
3273/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Giải thưởng và Bằng chứng nhận cho tác giả đạt giải tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/08/2017
3267/QĐ-BVHTTDL V/v Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia trưng bày Triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/08/2017
405-CV/ĐU V/v Tuyên truyền Nghị quyết TW 5 (khóa XII) và kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ĐẢNG UỶ BỘ VHTTDL 22/08/2017
3236/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2017
3215/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/08/2017