Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3595/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2017
3593/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2017
3592/QĐ-BVHTTDL V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2017
3587/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2017
3586/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2017
109/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam Chính phủ 21/09/2017
3357/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2017
3356/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2017
3555/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức “Lễ hội Trung thu 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2017
3548/QĐ-BVHTTDL V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2017
3545/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng bổ sung giải thưởng Huy chương Bạc tại "Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2017
3949/TB-BVHTTDL Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công tác tổ chức Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/09/2017
3522/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2017
3517/QĐ-BVHTTDL V/v Đón Nhạc trưởng CHLB Đức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2017
3514/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nghệ sỹ nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2017
3505/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức Chương trình ca nhạc, giao lưu phục vụ học sinh các trường dạy tiếng Đức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2017
3447/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” khu vực Tây Bắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2017
3472/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2017
3471/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2017
3470/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2017