Số/Kí hiệu 133/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm
NĐ 133.pdf
Văn bản khác