Số/Kí hiệu 103/NQ-CP
Ngày ban hành 06/10/2017
Ngày có hiệu lực 10/10/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
NQ 103-2017.pdf
Văn bản khác