Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
142/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 09/10/2018
4589/BVHTTDL-KHCNMT V/v Gửi Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2018
3729/QĐ-BVHTTDL V/v Khai quật khảo cố tại Điểm thôn 2, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2018
4500/CĐ-BVHTTDL V/v Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2018
4437/BVHTTDL-DSVH V/v Tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ trì Thượng quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2018
133/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật Chính phủ 01/10/2018
29/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/09/2018
3609/QĐ-BVHTTDL V/v Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2018
1259/QĐ-TTg 2018 V/v Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước tặng "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thủ tướng Chính phủ 27/09/2018
28/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2018
1241/QĐ-TTg V/v Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân","Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 9 Thủ tướng Chính phủ 25/09/2018
1240/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" Thủ tướng Chính phủ 25/09/2018
4288/CĐ-BVHTTDL V/v Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2018
126/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Chính phủ 20/09/2018
27/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2018
122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" Chính phủ 17/09/2018
4182/CĐ-BVHTTDL Chủ động ứng phó với Siêu bão MANGKHUT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2018
4169/BVHTTDL-VHDT V/v Lùi thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/09/2018
4168/BVHTTDL-TV V/v Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/09/2018
3381/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/09/2018