Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích khảo cổ học: Bãi đá cổ Nấm Dẩn (Xín Mầm) xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Số/Ký hiệu 03/2008/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 23/10/2009
Người ký
Trích yếu Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích khảo cổ học: Bãi đá cổ Nấm Dẩn (Xín Mầm) xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác