Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm  không nhằm mục đích kinh doanh.

Số/Ký hiệu 88/2002/NÐ-CP
Ngày ban hành 16/04/2012
Người ký
Trích yếu Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm  không nhằm mục đích kinh doanh.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác