Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động  tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số/Ký hiệu 65/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành 16/04/2012
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động  tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác