Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến  thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

Số/Ký hiệu 11/2011/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 12/10/2011
Người ký
Trích yếu Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến  thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác