Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Số/Ký hiệu 85/2011/NÐ-CP
Ngày ban hành 04/10/2011
Người ký
Trích yếu Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác