Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam

Số/Ký hiệu 2995/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 28/09/2011
Người ký
Trích yếu Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác