Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao  tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Số/Ký hiệu 16/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 07/01/2011
Người ký
Trích yếu Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao  tổ chức hoạt động thể dục thể hình
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác