Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Số/Ký hiệu 13/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 31/12/2010
Người ký
Trích yếu Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Cục Văn hóa cơ sở
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác