Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in;  sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT  ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệu 22/2010/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/10/2010
Người ký
Trích yếu Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in;  sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT  ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác