Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 15/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 10/12/2014
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác