Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Số/Ký hiệu 03/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 02/06/2014
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác