Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 66/2008/QÐ-TTg
Ngày ban hành 05/12/2009
Người ký
Trích yếu Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác