Quyết định số 3600/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

Số/Ký hiệu 3600/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 26/02/2014
Người ký
Trích yếu Quyết định số 3600/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác