Văn bản Hợp nhất số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Số/Ký hiệu 4699/VBHN-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/07/2014
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu Văn bản Hợp nhất số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Văn bản hợp nhất
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác