Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch

Số/Ký hiệu 180/2013/NÐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác