Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật

Số/Ký hiệu 07/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 04/11/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác