Quyết định số 19/2003/QĐ-TTg ngày 28/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia  về văn hoá đến năm 2005"

Số/Ký hiệu 19/2003/QÐ-TTg
Ngày ban hành 01/10/2013
Người ký
Trích yếu Quyết định số 19/2003/QĐ-TTg ngày 28/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia  về văn hoá đến năm 2005"
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác