Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 05/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 16/08/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác