Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015

Số/Ký hiệu 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/05/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông tư liên tịch
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác