Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt nam đến năm 2020.

Số/Ký hiệu 156/2005/QÐ-TTg
Ngày ban hành 26/12/2012
Người ký
Trích yếu Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt nam đến năm 2020.
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác