Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT nga 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành mẫu tờ khai,  giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Số/Ký hiệu 88/2006/QÐ-BVHTT
Ngày ban hành 15/03/2013
Người ký
Trích yếu Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT nga 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành mẫu tờ khai,  giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác