Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

Số/Ký hiệu 19/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/01/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác