Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Patin

Số/Ký hiệu 16/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/01/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Patin
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác