Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo

Số/Ký hiệu 11/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/12/2012
Người ký
Trích yếu Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác