Tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về văn hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Số/Ký hiệu 1325/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Trịnh Thị Thủy
Trích yếu Tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về văn hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác